Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế đã đưa ra 9 biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Vĩnh Quang / Kinh tế & Đô thị

Nguồn: http://kinhtedothi.vn/video-cac-buoc-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi-391527.html