Bộ Giáo dục & Đào tạo đã đưa ra những lưu ý đặc biệt quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 mà các thí sinh cần ghi nhớ.

Khang Nhi / Kinh tế & Đô thị

Nguồn: http://kinhtedothi.vn/graphics-nhung-luu-y-dac-biet-quan-trong-cua-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2020-392529.html