Thực hiện Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh Hòa Bình, tỉnh vừa phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Thượng Cốc - Phú Lương, nay là xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) với tổng mức đầu tư 82 tỷ đồng.

  Xã Phú Lương (nay là xã Quyết Thắng) được đầu tư xây dựng tuyến đường có chiều dài khoảng 6,2km (Ảnh: T/L).

  Dự án đường Thượng Cốc - Phú Lương được giao cho UBND huyện Lạc Sơn quản lý. Mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế cho người dân xã Quyết Thắng và các vùng lân cận. Loại, nhóm dự án: Dự án giao thông nhóm N.

  Quy mô dự án: Xây dựng tuyến đường có chiều dài khoảng 6,2km. Điểm đầu tiếp nối đường liên xã Thượng Cốc - Phú Lương tại km 2+100, thuộc địa phận xóm Quyển, xã Phúc Tuy (nay là xã Quyết Thắng). Điểm cuối giao với ĐT.436 tại km 21+700, thuộc địa phận xóm Chao, xã Phú Lương (nay là xã Quyết Thắng). Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI - miền núi.

  Trên tuyến bố trí cầu thiết kế vĩnh cửu; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước dọc và ngang tuyến; xây dựng hệ thống an toàn giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

  Cơ cấunguồn vốn thực hiện: Kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2020 (chuẩn bị đầu tư và ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025). Trong đó, ngân sách tỉnh năm 2020 là 500 triệu đồng; ngân sách Trung ương 81,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2024. Diện tích sử dụng đất khoảng 5,7ha. Hình thức đầu tư là xây mới, cải tạo và nâng cấp.

   Mai Thu / baoxaydung.com.vn

   Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/hoa-binh-dau-tu-82-ty-dong-duong-thuong-coc-phu-luong-297309.html