Vào ngày 18/8, đập Tam Hiệp ở Trung Quốc tiếp tục mở 10 cửa xả nước để sẵn sàng đón nhận thêm các trận mưa lớn vào những ngày tới.

Video: CNTN

Minh Khôi / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://zingnews.vn/video-dap-tam-hiep-mo-10-cua-xa-nuoc-de-san-sang-cho-nhung-tran-lu-tiep-theo-post1121904.html