Ông Nguyễn Văn Sửu - ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội được phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban cán sự Đảng UBND và UBND thành phố trong thời gian ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ chức vụ, công tác.

Linh Anh - Trường Phong / Tiền Phong

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chan-dung-nguoi-phu-trach-dieu-hanh-ubnd-ha-noi-thay-ong-nguyen-duc-chung-1704847.tpo