Bắt đầu từ ngày 1/1/2021, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân có gắn chip điện tử sẽ được triển khai. Dự kiến, đến tháng 7/2021, Bộ Công an sẽ cấp căn cước công dân mới cho 50 triệu công dân trên toàn quốc.

Huỳnh Như - Lê Vĩnh / Người Lao Động

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/video-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-dien-tu-co-tinh-nang-uu-viet-gi-20201224154510193.htm