Do dự án đã hết thời gian thực hiện và vượt quá thời gian bố trí vốn theo quy định, mới đây, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các ngành chức năng dừng thực hiện Dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Chợ Mới thuộc huyện Chợ Mới.

  Sau gần nửa năm khảo sát và thi công, ngày 8/1/2021, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các nhà tài trợ đã tổ chức Lễ khánh thành điểm trường tại thôn Nà Ma, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

  Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Chợ Mới thuộc huyện Chợ Mới được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt đầu tư từ ngày 16/5/2013, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện ngày 19/6/2018. Dự án có tổng mức đầu tư gần 74 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương cân đối và các nguồn vốn hợp pháp khác.

  Đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng, nhà ăn, nhà ký túc xá, san nền, mái taluy, rãnh thoát nước; nhà hiệu bộ, cổng, hàng rào, sân nghi thức, đường nội bộ, nhà bảo vệ, cấp thoát nước ngoài nhà, phòng cháy chữa cháy; cấp điện ngoài nhà; mua sắm, lắp đặt trang thiết bị giai đoạn I; nhà lớp học bộ môn, nhà thư viện, nhà đa năng, xử lý nước thải…

  Các hạng mục chưa được triển khai theo dự án gồm: Nhà công vụ giáo viên, thiết bị nhà công vụ và phần thiết bị mua sắm tập trung.

  Theo kế hoạch vốn đã giao hết năm 2015 là 26.217 triệu đồng. Trong giai đoạn 2016 - 2020 dự án được giao 25.700 triệu đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 20.700 triệu đồng, ngân sách địa phương 5.000 triệu đồng).

  Theo quy định của Luật Đầu tư công, thời gian thực hiện dự án nhóm A không quá 6 năm, nhóm B không quá 4 năm, nhóm C không quá 3 năm. Trong khi đó, Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Chợ Mới thuộc huyện Chợ Mới được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt từ năm 2013 đến nay đã 8 năm, vượt quá thời gian bố trí vốn.

   Thái Nguyên Nhân / baoxaydung.com.vn

   Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/bac-kan-dung-thuc-hien-du-an-truong-dan-toc-noi-tru-cho-moi-297281.html